Foto: Stockholm stad

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) bildades den 7 maj 1897 på Kungliga slottet i Stockholm. Än idag åtnjuter föreningen kungligt skydd.

Om oss

Initiativet till att grunda föreningen togs av Viktor Balck, ”den svenska idrottens fader”. Föreningens syfte var att stödja den växande idrottsrörelsen i Sverige på olika sätt. Bildandet av SCIF gav landet dess första inflytelserika nationella idrottsorganisation. Med sin självständiga status tog Centralföreningen redan från början en rad initiativ för att främja idrotten.

Från och med 1901 arrangerade föreningen vintersporttävlingarna Nordiska spelen, som hölls för sista gången 1926 och betraktas som en föregångare till vinter-OS. Föreningen gav också ekonomiskt stöd till byggandet av ett stort antal idrottsplatser och har även finansierat idrottsmuseer och utställningar.

Det var också tack vare SCIF som Sverige valdes till värd för de femte Olympiska spelen 1912. Centralföreningen ansvarade inte bara för ansökan om att få arrangera evenemanget och för anordnandet av tävlingarna, utan lät även också Stockholms olympiastadion. ”Solskensolympiaden” var avgörande för den olympiska rörelsens utveckling.

En riktig skatt som ägs och underhålls av SCIF är Tennispaviljongen, som är ett byggnadsminnesmärkt historiskt monument. Den byggdes 1896 och är en av världens äldsta inomhusarenor för tennis som fortfarande används. B-hallen som används för tennis på Östermalms IP ägs också av föreningen. Intäkterna från dessa anläggningar samt framsynta donationer i föreningens tidiga dagar har skapat en stabil ekonomisk grund för det generösa stöd som SCIF ger till idrottsaktiviteter. Föreningen har sitt kansli högst upp i klocktornet på Olympiastadion.

SCIF:s dagliga arbete leds av en förvaltningskommitté och underkommittéer med ansvar för olika områden. Styrelsen sammanträder två gånger per år.

Bland de årliga aktiviteterna kan man nämna följande:

Prinsens plakett instiftades 1947 till minne av den nyligen avlidne prins Gustaf Adolf, som var ordförande i föreningen när han dog. Sedan 1948 har plaketten delats ut till personer om genom värdefulla insatser som idrottsledare har fört idrottsrörelsen framåt.

Årets svenska Idrottsförbund är ett pris som instiftades 1967 och delas ut till det förbund som SCIF:s styrelse anser har förtjänat priset under året. Förutom en summa pengar får det vinnande förbundet ett diplom.

SCIF:s stora forskningspris i Idrottsvetenskap instiftades år 2000. Varje år belönas en erfaren forskare för publicering av forskning som är nära kopplad till fysisk aktivitet och idrott.

SCIF:s lilla forskningspris i Idrottsvetenskap instiftades 2001 där två forskare belönas varje år.

Centralföreningen ger stöd till idrottsarvet, bland annat genom ekonomiska bidrag till de många idrottsmuseer och idrottsföreningar som är verksamma i Sverige.